Larat Ld Sp. z o.o.
Jesteśmy placówką oświatowo – edykacyjną Atut – Lider Kształcenia, która prowadzi placówki w 21 miastach Polski. Szkoły policealne, szkoły medyczne, gimnazja dla dorosłych, liceum dla dorosłych, kursy i szkolenia. Edukacja odbywa się w trybie zaocznym i stacjonarnym. Nabory prowadzimy na każdy semestr. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy. Uczniom zapewniamy edukację na wysokim poziomie.
Larat Ld Sp. z o.o.
  • Miejscowość: Łódź
  • Adres: Henryka Sienkiewicza 85/87/8
  • Kod pocztowy: 90-057
  • Województwo: Łódzkie
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 7252146238
  • Telefon: (80) 100 23 23