Inż-Geo Rafał Kaczmarczyk
Pomiar i opracowanie wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych, pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu, pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form ukształtowania powierzchni terenu, pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu, pomiary granic podziału administracyjnego i wiele więcej w zakresie pomiarów geodezyjnych wykonywanych na najwyższym poziomie – z gwarancją dotrzymania deklarowanych terminów oraz dokładności zlecisz Rafałowi Kaczmarczykowi z Inż-Geo.
Inż-Geo Rafał Kaczmarczyk
  • Miejscowość: Szczecin
  • Adres: Duńska 6/1
  • Kod pocztowy: 71-795
  • Województwo: Zachodniopomorskie
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 7641879685
  • Telefon: 502 442 087