Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad
Komornik Sądowy Marcin Konrad działa w kancelarii komorniczej znajdującej się w Katowicach. Jest funkcjonariuszem publicznym, przeprowadzającym na mocy różnych ustaw, sprawy mające na celu odzyskanie należności od dłużników. Przeprowadza egzekucje dzięki sądowym klauzulom wykonalności. Służy pomocą wobec wierzycieli, zajmując nieruchomości oraz środki pieniężne dłużników. 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad
  • Miejscowość: Katowice
  • Adres: Krasińskiego 29
  • Kod pocztowy: 40-019
  • Województwo: Śląskie
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 6291906842
  • Telefon: (32) 718 68 64