Kancelaria Praw Człowieka
Kancelaria Praw Człowieka to miejsce, w którym można znaleźć pomoc w zgłoszeniu złamania praw zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Kancelaria zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań (składaniem skarg) przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Kancelaria dodatkowo świadczy usługi pomocy prawnej na szczeblu krajowym.
Kancelaria Praw Człowieka
  • Miejscowość: Gdańsk
  • Adres: Grunwaldzka 76/78
  • Kod pocztowy: 80-244
  • Województwo: Pomorskie
  • NIP: 5842584949
  • Telefon: 608 465 449